Etapy polerowania pastami polerskimi menzerna. FinishMark
11

marca

Etapy polerowania pastami polerskimi menzerna. FinishMark

Polerowanie w trzech etapach z użyciem produktu Menzerna.

1. Przygotowanie powierzchni

Aby w ogóle było można rozpocząć proces polerowania pastami polerskimi musimy przygotowywać powierzchnię samochodu, która będzie polerowana. Przygotowanie będzie polegać na szlifowaniu z użyciem wysokiej granulacji. W warunkach produkcyjnych szlifowanie wykonuje się z użyciem szlifierek szerokotaśmowych. W przypadku mniejszych firm szlifowanie realizuje się szlifierkami oscylacyjnymi i krążkami z materiałem ściernym. W zależności od tego jakie mamy opcje wykorzystuje się różną granulację

2. Etap I – wycięcie rys poszlifierskich

W procesie szlifowania na powierzchni obrabianego materiału pojawiają się rysy, które w zależności od wielkości ziaren materiału szlifierskiego są bardziej albo mniej widoczne. W przypadku oscylacyjnych szlifierek są widoczne na powierzchni sprężynki, by wyciąć, albo usunąć rysy można wybrać konkretne pasty z twardą gąbką albo futrem polerskim i stworzą mocno agresywne narzędzie.

Polerkę ustawioną na obroty rzędu 800 na minutę. najpierw rozprowadza się pastę po powierzchni a potem wykonuje się proces wstępnego polerowania. Ten proces w zależności od uzyskiwanego efektu należy powtarzać 2 albo trzy razy. W celu zapobiegania przegrzaniu powierzchni można ewentualnie dodatkowo spryskiwać ją wodą.

Popularne pasty polerskie

3. Etap II – polerowanie właściwe/nabłyszczenie

W przypadku pozbycia się wszelkich rys poszlifierskich i innych wad z powierzchni można przejść do polerowania właściwego. Do tego celu poleca się polerskie PF2200, IP2000, PF2500. Polerowanie właściwe można wykonać polerkę ustawioną na nieco wyższe obroty, a proces wykonuje się jednokrotnie lub dwukrotnie. W przypadku bieli można zakończyć proces natomiast przy kolorach ciemnych i dużym nasyceniu barw trzeba zastosować jeszcze trzeci etap polerowania.

4. Etap III – usuwanie hologramów

Zanim wykona się etap polerowania, który polegać będzie na usuwaniu hologramów trzeba pamiętać o tym, by usunąć pozostałości wcześniej nałożonej pasty. Hologramy są widoczne w formie poświaty, która tworzy się wokoło odbicia światła. By usunąć hologramy można zastosować specjalne polerskie mleczko końcowe. Sposób wykonywania będzie tutaj jak w przypadku II etapu, z tym, że polerowanie wykonuje się raz na powierzchni. Pasty służą wyłącznie do pogłębienia efektu polerowania poprzez usuwanie hologramów. Nie mają one właściwości ściernych, ale odpowiadają wyłącznie za nabłyszczanie. Aby usunąć pozostałości trzeba używać szmatki z mikrofibry.

Karol Fijał

Redakcja ogloszenia-motoryzacyjne.com.pl